Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną radcy prawnego zarówno dla osób fizycznych w rozwiązywaniu życiowych spraw wymagających wiedzy prawniczej, jak i dla przedsiębiorców (osób fizycznych, spółek) na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelarię prowadzi Radca Prawny Marta Tyrka wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie pod numerem SZ-1344.

Radca Prawny Marta Tyrka jest wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz na listę mediatorów rekomendowaną przez Fundację Porozumienia Społecznego i Integracji "Impuls" w Szczecinie.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w Polsce i za granicą (m.in. w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Rumunii).


Formy pomocy prawnej:

  • porady i opinie prawne,
  • sporządzanie oraz opiniowanie m. in. umów, ugód, regulaminów,
  • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, urzędami,
  • wnoszenie pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji i innych pism w postępowaniu sądowym