WINDYKACJA KARNA

Co zrobić kiedy nasz dłużnik nie chce dobrowolnie zapłacić, egzekucja komornicza jest bezskuteczna, natomiast według naszej wiedzy dłużnik ma się dobrze (a niekiedy bardzo dobrze,choć oficjalnie nie posiada żadnego majątku,nie osiąga żadnych dochodów lub utrzymuje się z minimalnego wynagrodzenia za pracę)?


Często ostatnią deską ratunku pozostaje tzw. windykacja karna.


Na czym polega?
W dużym skrócie polega na złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa i uczestniczeniu w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Dzięki tej procedurze doprowadzamy do sytuacji kiedy dłużnik staje przed wyborem: spłacić dług czy zostać skazanym na karę pozbawienia wolności.

W przeważającej części spraw dłużnicy nagle znajdują środki na spłatę długu.

W jednej z ostatnich spraw dłużnik dokonał zapłaty krótko po złożeniu zawiadomienia do prokuratury i podjęciu pierwszych czynności,mimo że zaledwie kilka miesięcy wcześniej komornik umorzył egzekucje z powodu braku odnalezienia majątku dłużnika.


W jakich sytuacjach warto próbować odzyskać pieniądze na drodze karnej?

między innymi, kiedy dłużnik:
• wyłudził towar lub usługę,
• wyzbył się majątku np. w drodze darowizny lub sprzedaży, ale po znacznie zaniżonej cenie lub w rzeczywistości nie otrzymał zapłaty,
• przeniósł swój majątek na nowo powstałą firmę,
• spłacił tylko wybranych wierzycieli.