Pomoc prawna dla Polaków 


Wielu Polaków przebywa za granicą. Jedni na stałe, drudzy tymczasowo. Jedni z wyboru, drudzy z konieczności. 

Dla wszystkich z nich, którzy potrzebują pomocy prawnika w prowadzeniu spraw w Polsce, Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie m.in.
- prowadzenia spraw sądowych we wszystkich instancjach (radca prawny jako Państwa pełnomocnik do prowadzenia całej sprawy),

- odbierania korespondencji z sądu (radca prawny jako Państwa pełnomocnik do doręczeń),

- wykonywania fotokopii akt sądowych, złożenia pojedynczych pism (radca prawny jako Państwa pełnomocnik do poszczególnych czynności), 

- reprezentowania przed organami, urzędami i innymi podmiotami,

- reprezentowania wierzycieli oraz dłużników w toku egzekucji,

- udzielania porad prawnych na odległość.


Kancelaria zapewnia m.in.:
- profesjonalną pomoc radcy prawnego,
- monitorowanie sprawy i szybkie reagowanie na zdarzenia procesowe,
- elastyczne godziny pracy i stały kontakt na odległość za pośrednictwem e-mail, Skype, Facebook.