Obsługa firm - Szczecin (z możliwością osobistych dyżurów), Polska (współpraca online)


Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców na każdym etapie działalności oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Radca Prawny Marta Tyrka zapewni pomoc prawną w takich sprawach jak:

- zakładanie spółek,
- wnioski do KRS,
- sporządzanie oraz opiniowanie umów,
- windykacja od polskich i zagranicznych kontrahentów – wezwanie do zapłaty, postępowanie sądowe, egzekucja, windykacja karna,
- wnioski o ogłoszenie upadłości,
- zgłoszenia wierzytelności oraz późniejsze monitorowanie przebiegu postępowania upadłościowego,
- reprezentowanie w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych.