Obsługa prawna


Kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców oraz syndyków mas upadłości.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców świadczymu usługi na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

  • zakładanie spółek,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów,
  • windykacja należności od polskich i zagranicznych kontrahentów – począwszy od wezwań do zapłaty, poprzez postępowanie sądowe, aż po postępowanie egzekucyjne,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności oraz późniejsze monitorowanie przebiegu postępowania upadłościowego,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych.