Odszkodowania - Szczecin


Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań dzięki doświadczeniu zdobytemu w sprawach prowadzonych zarówno w imieniu poszkodowanych, jak i sprawców szkód. Prowadzimy sprawy o odszkodowania dla Klientów ze Szczecin, jak również z całej Polski.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, na podstawie szczegółowego wywiadu z Klientem opracowujemy strategię działania i dochodzimy nie tylko odszkodowania, ale wszystkich możliwych roszczeń, przede wszystkim: zadośćuczynienia, zwrotu kosztów przejazdów, zwrotu kosztów leków (nawet, gdy Klient nie zachował paragonu/faktury), zwrotu kosztów opieki (nawet, jeśli opiekę sprawowała rodzina nieodpłatnie), zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji (również tych potrzebnych w przyszłości), renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty możliwości zarobkowych.

Dochodzimy odszkodowań od  ubezpieczycieli (zgłoszenie szkody, odwołanie od decyzji odmownej lub zaniżonego odszkodowania) oraz w postępowaniu sądowym w przypadku odmowy wypłacenia odszkodowania lub wypłacenia odszkodowania w zaniżonej wysokości.

Kancelaria dochodzi odszkodowań (i innych roszczeń takich jak zadośćuczynienie, renta) w takich wypadkach jak np.

- poślizgnięcie lub potknięcie (oprócz zadośćuczynienia poszkodowanym najczęściej przysługuje prawo do zwrotu leków i innych kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, dojazdów, kosztów opieki, renta na zwiększone potrzeby (np. leki, stała opieka lekarska lub rehabilitacja),
- błędy lekarskie (błędy medyczne),
- zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta,
zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku,
- renta z powodu śmierci osoby bliskiej od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela,

- naruszenie dóbr osobistych (np. publikacja zdjęcia bez zgody),
-wypadek komunikacyjny,
- uszkodzenie samochodu z powodu „dziurawych” dróg,
- wypadek przy pracy (również w przypadku braku protokołu powypadkowego),
- choroba zawodowa,
- zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.