Odszkodowania


 

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań dzięki doświadczeniu zdobytemu w sprawach prowadzonych zarówno w imieniu poszkodowanych, jak i sprawców szkód. Występowanie w obu tych rolach procesowych pozwala na szerokie spojrzenie na każdą sprawę odszkodowawczą oraz przewidywanie zarzutów i argumentacji podnoszonej przez drugą stronę.e

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed ubezpieczycielem (zgłoszenie szkody, odwołanie od decyzji odmownej) oraz w postępowaniu sądowym w przypadku odmowy wypłacenia odszkodowania lub wypłacenia go w zaniżonej wysokości.

Zakres pomocy prawnej obejmuje prowadzenie spraw odszkodowawczych, w których dochodzone jest zadośćuczynienie lub odszkodowanie w związku z m.in.:

  • poślizgnięciem lub potknięciem,
  • błędem lekarskim,
  • śmiercią osoby bliskiej,
  • naruszeniem dóbr osobistych (np. wizerunku, godności),
  • wypadkiem komunikacyjnym,
  • uszkodzeniem samochodu z powodu „dziurawych” dróg,
  • wypadkiem przy pracy (również w przypadku braku protokołu powypadkowego),
  • chorobą zawodową.