Prawo upadłościoweW ramach pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego Kancelaria oferuje m.in.:

- wnioski o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków o upadłość konsumencką,
- zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwy do listy wierzytelności,
- obsługa prawna syndyków mas upadłości, w szczególności windykacja należności, sprzedaż majątku upadłego, procesy o uznanie czynności za bezskuteczną.