Prawo upadłościoweW ramach pomocy prawnej w zakresie prawa upadłościowego Kancelaria oferuje m.in.:

  • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym wniosków o upadłość konsumencką,
  • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy wierzytelności,
  • obsługę prawną syndyków mas upadłości, w szczególności windykacja należności, sprzedaż majątku upadłego, procesy o uznanie czynności za bezkuteczną,
  • przygotowywanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości.