Sprawy rodzinne i spadkowe


Radcę Prawnego (podobnie jak np. lekarza) obowiązuje tajemnica zawodowa, zatem każdy Klient może liczyć na zachowanie pełnej dyskrecji nawet w najdelikatniejszej sprawie.


Kancelaria prowadzi sprawy rodzinne dotyczące m.in.:

  • rozwodu i separacji,
  • podziału majątku małżonków,
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów z dziećmi;
  • alimentów na rzecz dziecka i małżonka, podwyższenia alimentów, obniżenia alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego.


Prowadzone przez Kancelarię sprawy spadkowe to m.in.:

  • stwierdzenie nabycia spadku (w tym pomoc w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych zmarłej osoby, uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego w USC w całej Polsce),
  • dział spadku (w tym dział spadku połączony ze zniesieniem małżeńskiej wspólnoty majątkowej),
  • postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zapisu windyjacyjnego.