Windykacja - odzyskiwanie długów (Szczecin i nie tylko)


W ramach windykacji długów Kancelaria oferuje m.in.

- Wezwania do zapłaty,

 -poszukiwanie informacji o dłużniku oraz jego majątku,

-wnioski o zawezwanie do próby ugodowej i  reprezentowanie Klientów w postępowaniu pojednawczym,

- prowadzenie spraw sądowych o zapłatę (w tym również skarga pauliańska, sprawy przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. (art. 299 ksh) oraz wspólnikom spółek osobowych po bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce,

- reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,

- Windykacja karna

Kancelaria oferuje pomoc prawną również na rzecz dłużników (m.in. powództwa przeciwegzekucyjne, zażalenia na postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, skargi na czynności komorników sądowych)Kancelaria współpracuje z komornikami sądowymi na terenie całej Polski.


Windykacja za granicą

Wychodząc naprzeciw rozwijającemu się obrotowi gospodarczemu oraz coraz częstszemu nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi kontrahentami, Kancelaria pomaga w dochodzeniu należności za granicą.

Radca Prawny Marta Tyrka w dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się dochodzeniem należności w takich krajach jak Niemcy, Słowacja, Finlandia, Rumunia, Norwegia, Szwecja, Dania. Ponadto jej doświadczenie obejmuje występowanie przed sądem w Szwecji oraz Norwegii.

Do zakresu prowadzonych spraw należą przede wszystkim postępowania o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, jak również m.in. sporządzanie wniosków do zagranicznych sądów polubownych, inicjowanie postępowań sądowych za granicą.