Zakładanie spółek


Chcecie Państwo rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki bądź też zmienić formę prawną prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej?

Kancelaria oferuje usługi w zakresie:

  • przygotowania umowy spółki,
  • przygotowania kompletu dokumentów do rejestracji spółki, w tym odpowiednich formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • rejestracji spółki przez Internet.