Zakładanie spółek


Chcecie Państwo rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki lub zmienić formę prawną prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej?

Kancelaria oferuje usługi w zakresie:

- przygotowania umowy spółki,
- przygotowania kompletu dokumentów do rejestracji spółki, w tym odpowiednich formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego,
- rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- rejestracji spółki przez Internet.